powrót
logowanie    
  zapamitaj mnie    
Get Adobe Flash player

Wskazówki do udanej wymiany.

Idea wymiany domów polega na wymianie lokum przez okrelony okres. Warunki wymiany s potwierdzone przez obydwie strony. Domy mog by podobne pod wzgldem wielkoci lub cakowicie si róni – wszystko zaley od wyboru. Kada wymiana jest wyjtkowa. Pamitajmy o przestrzeganiu poniszych punktów, a nasza wymiana z pewnoci bdzie udana.

1. Zarejestruj si bezpatnie w serwisie.

2. Zamie bezpatnie ogoszenie.
Pamitajmy eby zamieci wyczerpujcy opis naszego domu oraz regionu i zamieci duo zdj. Dobre ogoszenie powinno zawiera:
- przedstawienie swojej rodziny – podaj ilo osób podróujcych razem z Tob,
- opisz swój dom – jak wyglda, ile ma sypialni i jakie dodatkowe udogodnienia w nim si znajduj,
- opisz swoje miasto i ssiedztwo oraz region. Wypisz wszystkie moliwe atrakcje turystyczne i ich odlego od Twojego domu. Spójrz z punktu widzenia Twojego gocia i znajd jak najwicej ciekawych rzeczy w Twoim regionie. Zach innych do odwiedzenia Twojego domu,
- napisz w jaki sposób mona porusza si po okolicy, czy wymagany jest samochód lub czy komunikacja miejska jest wystarczajco dobra do swobodnego poruszania si,
- napisz jaka jest odlego do najbliszych duych miast oraz dworców PKP i PKS,
- jeli oferujesz take wymian samochodu napisz jaki model i rocznik moesz zaoferowa, - wpisz wszystkie inne informacje, które uwaasz za przydatne i które chciaby znale w innym ogoszeniu.

3. Przeszukaj baz danych i wybierz kilka interesujcych ogosze.
Wybierz interesujcy Ci region Polski i znajd kilka ogosze. Moesz take skorzysta z odwrotnego wyszukiwania i znale czonków, którzy pragn przyjecha w Twój region. Nie ignoruj osób, które w swoim ogoszeniu nie napisay o Twoim regionie jako potencjalnym celu podróy. Zó im propozycj, opisz swoj miejscowo i by moe zmieni swoje preferencje.

4. Wymie kilka e-maili z potencjalnym partnerem do wymiany.
Zamie nastpujce informacje:
- napisz czym si zajmujesz na co dzie i jakie s Twoje oczekiwania odnonie wymiany,
- napisz w jakim terminie moesz wyjecha, najlepiej podaj kilka terminów lub przedziaów czasowych w których moesz uzgodni wymian,
- w celu zapewnienia waciwej organizacji wymiany naley rozpocz rozmowy z potencjalnymi partnerami wymiany z co najmniej kilkutygodniowym wyprzedzeniem,
- odpowiedz na wszystkie otrzymane oferty (traktuj innych tak jak sam chcesz by traktowany). Zapytaj o te same rzeczy. Po wymianie kilku emaili bdziesz mia pewno czy chcesz zamieni si z tym wacicielem. Wymienicie numery telefonów i porozmawiajcie o szczegóach wymiany. Nie bój si zadawa pyta, w kocu masz prawo wiedzie do jakiego domu jedziesz.

5. Zadawaj wiele pyta odnonie domu i ssiedztwa.
Daj te dokadne informacje odnonie Twojego miejsca zamieszkania. Starajcie wymieni si jak najwiksz iloci zdj, zarówno domu, jak i osobistych.

6. Staraj si uzgodni jak najwicej szczegóów.
Pozwoli to na uniknicie nieporozumie. Bd uczciwy. Nie chcesz by zawiedziony i nie chcesz ludzi zawie. Nie upikszaj. Przedstaw fakty i pozwól Twoim potencjalnym partnerom podj waciw decyzj. I jeli jeste zdecydowany do wymiany…

7. Wybierz opcj ZAMIENIAM SI.
Twój potencjalny partner do wymiany musi j potwierdzi. Jeli j potwierdzi oznacza to, e udana wymiana domu jest bardzo blisko.

8. Opa prowizj za wymian.
Koszt wymiany uzgodnionej przez obydwie strony to 24,99 z pobierane od kadej ze stron. Wybierz dogodn przez Ciebie form patnoci i zapa prowizj. Moesz take uici opat 49 z, która pozwoli Ci dokona nieograniczonej liczby wymian w cigu jednego roku. Jeli zapacisz 79 z dostaniesz nieograniczon moliwo liczby wymian przez okres dwóch lat. Koszt 24,99 z czy 49 z nie stanowi nawet poowy kosztu jednej doby hotelowej.. Zaoszczdzisz tysice zotych!!

9. Wypenij umow wymiany domów.
Po opaceniu prowizji otrzymasz umow wymiany domów. Wypenienie jej przez kad ze stron pozwoli na uniknicie nieporozumie. Napiszcie tam wszystkie warunki na jakich bya uzgodniona wczeniej wymiana. Podpiszcie i odelijcie do siebie nawzajem.

10. Ciesz si wymian domu!

11. Wymiana poprzez serwis domzadom.pl daje Ci moliwo wystawienia oraz otrzymania komentarza.
Bdziesz móg opisa czy jeste zadowolony z wymiany oraz otrzymasz komentarz, który na pewno da Ci wiksz wiarygodno. Inni uytkownicy bd wiedzie, e jeste dowiadczonym Uytkownikiem i bd mogli obdarzy Ci wikszym zaufaniem.

12. Wylij do nas swoje wraenia z wymiany!
Podziel si swoimi wraeniami. Napisz co sdzisz o tej formie spdzania urlopu.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptacjregulaminu.