powrót
logowanie    
  zapamitaj mnie    
pomoc pomoc pomoc pomoc pomoc pomocNa czym polega wymiana domów/mieszka?

Wymiana domów/mieszka to alternatywny sposób na urlop, czyli Ty mieszkasz w moim domu, a ja w Twoim.


Jak dziaa serwis domzadom.pl?

Jeli jeste zainteresowany okresow wymian swojego domu lub mieszkania ta strona jest idealnym miejscem dla Ciebie. Kady go bdcy na stronie domzadom.pl moe przeglda wszystkie oferty. Jednak aby skontaktowa si z wacicielem domu musisz by zarejestrowanym uytkownikiem. Rejestracja jest cakowicie bezpatna. Nastpnie moesz doda swoje ogoszenie. Wprowadzenie jak najwikszej iloci szczegóów oraz opisu Twojego domu na pewno zwikszy zainteresowanie Twoj ofert. Koniecznie pamitaj o zamieszczeniu zdj Twojego domu, okolicy i swoich wasnych. Jeli znajdziesz interesujc ofert i omówisz szczegóy z drugim uytkownikiem, moesz wybra opcj ZAMIENIAM SI i zawrze umow wymiany/gociny.


Jakie s jeszcze korzyci z wymiany domów/mieszka?

Oczywicie oprócz duej oszczdnoci pienidzy wynikajcej z braku opat za hotel i wyywienie w restauracjach, najwiksz korzyci jest to, i Ty i Twoja rodzina mog poczu si jak mieszkacy, a nie turyci w danym rejonie. Ponadto poczujesz si, e mieszkasz w domu i nie musisz powraca do maego pokoju hotelowego.


Jakie rodzaje domów/mieszka mog znale w ogoszeniach?

W ogoszeniach znajdziesz wiele domów i mieszka, rónicych si zarówno wielkoci, jak i pooeniem. W wyszukiwarce znajdziesz podzia na: domy jednorodzinne, bliniaki, wille, mieszkania pooone w bloku, wieowcu i kamienicy oraz domki letniskowe.

Podzia wg miejsca pooenia lokum jest nastpujcy: due miasta, przedmiecia, mae miasta, wie, morze, góry, jezioro, las.


Jakie rodzaje wymian s dostpne?

Najbardziej znan form wymiany domów jest wymiana równoczesna. Jeli my jedziemy do innego domu w jednym czasie, jego waciciel przyjeda do nas w tym samym czasie. Drug form wymiany jest wymiana nierównoczesna – pojechanie w gocin. I tak moemy si umówi na pojechanie w gocin np. w lutym, a my moemy przyj waciciela (ju dobrze nam znanego) innego domu np. w czerwcu. Forma wymiany zaley wycznie od dwóch zainteresowanych stron. Wy decydujecie gdzie i kiedy pojedziecie.


Ile mog zaoszczdzi?

Prawdopodobnie tysice zotych w cigu roku! Jedna noc w hotelu redniej klasy to koszt ok. 150 – 200 z. Tydzie pobytu i posiki „na miecie” daj kwot co najmniej 1500 – 2000 z. Teraz porównaj to z mieszkaniem w wygodnych warunkach domowych za darmo! Jednak wikszo uytkowników naszego serwisu bardziej ni oszczdno ceni sobie komfort domowego pobytu oraz poznawanie danego regionu jako mieszkaniec, a nie turysta mieszkajcy w jednopokojowym hotelu.


Jak mog dokona wymiany?

To bardzo proste. Wystarczy si zarejestrowa, odnale interesujce Ci miejsce, skontaktowa si z wacicielem i nastpnie uzgodni szczegóy wymiany. Potem wybra opcj ZAMIENIAM SI i czeka na jej akceptacj.


Ile zazwyczaj trwa wymiana?

Wszystko zaley od uytkowników. Czasami tydzie, nieraz dwa tygodnie, ale równie bardzo popularne s wyjazdy weekendowe.


Kto bdzie chcia przyjecha do mojego mieszkania w bloku albo maego domku w maej miejscowoci?

Jeli mieszkasz w centrum duego miasta lub widok z Twojego okna jest na morze lub jezioro, moesz spodziewa si duej iloci propozycji. Nie zapominaj jednak, e Twoje lokum pooone w maej miejscowoci lub wsi moe okaza si idealnym miejscem dla kogo innego. Cz ludzi podróuje poszukujc nowych miejsc i czsto uciekaj od ttnicych yciem miast. Dlatego Twój may domek lub mieszkanie moe okaza si dla kogo tym czego szuka. Poza tym wiele osób poszukuje wymiany w miejscach, w których bdzie przebywa subowo. Dlatego Twoje „przecitne” lokum znów moe znale si w idealnej lokalizacji.


Czy to jest bezpieczne?

Na przestrzeni dziesitek lat tysice ludzi na caym wiecie dokonao wymiany swoich mieszka i domów. Wymian traktuj jako nowo i zabaw. Pamitaj, e zanim sfinalizujesz wymian, wymienisz si spor iloci emaili i odbdziesz kilka rozmów telefonicznych oraz wymienisz si zdjciami z rodzin, z któr zamierzasz si zamieni. Kada oferta w serwisie domzadom.pl przechodzi dwustopniow weryfikacj. Dobry kontakt z przyszym partnerem zminimalizuje jakiekolwiek ryzyko. Pamitaj take o wypenieniu umowy wymiany/gociny. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie.


Czy ludzie bd dba o mój dom/mieszkanie?

Wymiana domów/mieszka jest popularna w innych krajach. Kilka lat temu na popularnym serwisie angielskojzycznym zrobiono ankiet wród 600 czonków, którzy brali ostatnio udzia w wymianie. 500 z nich powiedziao, e gocie idealnie opiekowali si ich domami. 90 odpowiedziao, e gocie dbali bardzo dobrze o ich dom. Jedynie 10 ankietowanych osób odpowiedziao, e opieka nad ich domem bya „mniej ni dobra”.


Kto zamienia si domami?

Wystarczy posiada mieszkanie lub dom i pragn si zamieni. Wród uytkowników naszego serwisu znajdziesz zarówno pracowników rónego szczebla, jak i wacicieli wasnych firm. Du cz naszej spoecznoci zajmuj modzi ludzi, midzy 20 a 40 rokiem ycia. Czsto posiadaj ju swoje rodziny. Cz uytkowników skoczya ju prac zawodow i przebywa na emeryturze.


Po co mam si rejestrowa w serwisie domzadom.pl?

Przede wszystkim pamitaj, e rejestracja jest CAKOWICIE DARMOWA i nie obliguje Ci do adnych dziaa. Moesz po prostu si zarejestrowa i doda swoje ogoszenie. Ale pamitaj, e TYLKO TY DECYDUJESZ czy chcesz i z kim chcesz si zamieni.


Ile kosztuje dodanie oferty? Czy s jakie opcje?

Dodanie standardowego ogoszenia do serwisu domzadom.pl jest bezpatne. Moesz jednak doda ogoszenie wyrónione na pocztku listy wyszukiwania – koszt 9,99 z, lub wyrónione na stronie gównej – koszt 19,99 z. Jeli wykupie czonkostwo roczne lub dwuletnie (49 z/79 z) Twoje ogoszenie bdzie wyrónione na pocztku listy wyszukiwania bezpatnie, a dodatkowo otrzymasz nieograniczony limit wymian przez okres trwania czonkostwa.


Ile kosztuje czonkostwo w serwisie domzadom.pl i co mi daje?

Rejestracja i dodanie standardowego ogoszenia w serwisie domzadom.pl s cakowicie bezpatne. Jeli zdecydujemy si na wymian musimy zapaci prowizj w wysokoci 24,99 z. (za kad dokonan wymian). Jednak s dwa rodzaje czonkostwa, które pozwalaj na nielimitowan iloc wymian przez okres ich trwania. Wyróniamy czonkostwo roczne (49 z) lub dwuletnie (79z). Oprócz nielimitowanej liczby wymian (bez prowizji) dostajemy take moliwo dodawania wyrónionych ogosze na pocztku listy wyszukiwania zupenie za darmo (normalny koszt 9,99 z).


Co daje opacenie prowizji za wymian w serwisie domzadom.pl?

Podczas zawierania kadej wymiany poprzez serwis domzadom.pl musimy uici prowizj w wysokoci 24,99 z. Wyjtkiem s osoby, które opaciy roczne lub dwuletnie czonkostwo i maj nieograniczony limit wymian. Po pierwsze, ze wzgldu na bezpieczestwo sugerujemy dokonywanie wymian poprzez serwis. Moe si zdarzy kto nieuczciwy i jeli nie zarejestrowalimy wymiany w serwisie, nasze szanse na jakiekolwiek roszczenia s praktycznie zerowe. Po drugie, dostajemy umow wymiany/gociny, któr wypenia kada ze stron i przesya sobie nawzajem. Umowa taka jest bardzo duym zabezpieczeniem. Po trzecie, po wymianie moemy napisa i otrzyma komentarz, który bdzie nam pomocny przy nastpnych wymianach. Bdziemy bardziej wiarygodnymi uytkownikami. Pamitaj, e zaoszczdzenie 24,99 z prowizji i zrobienie wymiany poza serwisem moe doprowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Nigdy nie zgadzaj si na wymiany poza serwisem.


Jaka jest rónica midzy cakowicie darmowymi serwisami wymiany domów a serwisem domzadom.pl?

Cakowicie darmowe serwisy wymiany domów bywaj nie do koca bezpieczne dla uytkowników. Zazwyczaj nie ma adnej formy weryfikacji nowych uytkowników. Tak naprawd nigdy nie jestemy pewni czy dane zawarte w ogoszeniu w serwisie bezpatnym s prawdziwe. Ponadto nasza wymiana nie jest odnotowywana przez system.

W serwisie domzadom.pl rejestracja i dodanie standardowego ogoszenia s cakowicie bezpatne. Pacisz dopiero za dokonan wymian. Jeli uytkownik ma w peni aktywowane konto, masz pewno, e poda waciwy adres w ogoszeniu. Dodatkowo sprawdzamy go take przez kod wysyany sms’em. Przed wymian dostaniesz od nas specjaln umow wymiany/gociny, która stanowi take dodatkowe zabezpieczenie.


Skd mam pewno, e ludzie którzy dali ogoszenie rzeczywicie mieszkaj w tym domu?

Niestety jest rzecz niemoliw do sprawdzenia czy rzeczywicie dane z ogoszenia s prawdziwe. Jednake proces weryfikacji nowych uytkowników, najpierw poprzez email, nastpnie telefon i w kocu poprzez otrzymanie tradycyjn poczt specjalnego kodu, umoliwia dokonanie wstpnej weryfikacji. List z kodem jest wysyany na adres podany w ogoszeniu. Jeli kod zostanie wpisany na naszej stronie, oznacza to, e pod tym adresem zamieszkuje uytkownik serwisu. Jednake serwis nie daje gwarancji wiarygodnoci danych podanych przez innych uytkowników. Kady z nas musi pamita, e wymiana domów opiera si na wspólnym zaufaniu, wielu rozmowach telefonicznych, wymianie kilkunastu emaili. Zapytaj potencjalnych partnerów do wymiany o ich adres, numery telefonów, referencje, i np. kopie rachunków za gaz lub telefon. Bdzie to oznaczao, e faktycznie tam mieszkaj.


Wszystko brzmi bardzo adnie, ale nadal jestem peen obaw odnonie przebywania obcego w moim domu.

Pewnie duo z nas czuje takie obawy. Powiniene jednak pamita, e decyzja o wikszoci wymian nie odbywa si w cigu jednej chwili. Kilkanacie emaili i telefonów wymienionych z potencjalnym partnerem wymiany powinno odby si przed podjciem decyzji. Pozwoli to na blisze poznanie drugiej osoby. Jeli planujesz wymian za kilka miesicy, a bdziesz przebywa w okolicy gdzie mieszka druga osoba, wskazane jest osobiste spotkanie i omówienie szczegóów. Ponadto serwis domzadom.pl umoliwia weryfikacj nowych ogosze, poprzez wpisanie specjalnych kodów: sms i listownego. Pamitaj take, e kada wymiana na stronie domzadom.pl daje moliwo otrzymania komentarza. Dowiadczonych uytkowników sprawdzisz poprzez ilo ich referencji.


Czy serwis domzadom.pl bierze odpowiedzialno za moj wymian?

Nie. Serwis domzadom.pl udostpnia stron internetow na której uytkownicy maj dostp do innych zainteresowanych wymian domów. Wszystkie zamiany s prywatn spraw pomidzy dwoma uytkownikami serwisu. Ty decydujesz z kim si zamienisz i na jak dugo. Serwis domzadom.pl dostarcza platform uatwiajc dokonanie wymiany, wykonuje weryfikacj oferty, przesya umowy wymiany/gociny i suy pomoc dla wszystkich uytkowników.


Co oznacza konto nieaktywowane?

Kada osoba po wypenieniu krótkiego formularza i otrzymaniu emaila na swoj skrzynk moe zosta uytkownikiem serwisu domzadom.pl. Osoba taka moe take doda swoje ogoszenie zwizane z wymian/gocin. Jednak przy ogoszeniu bdzie informacja, e pochodzi ono z konta nieaktywowanego. Zostanie ono w peni aktywowane dopiero po przejciu dwóch procesów weryfikacji kadego ogoszenia. Po pierwsze, kady uytkownik dodajcy now ofert otrzyma sms ze specjalnym kodem, który naley wprowadzi we wasnym profilu. Po drugie, w cigu 7-14 dni, na adres lokum podanego w ogoszeniu zostanie wysany list z drugim specjalnym kodem, który take naley wprowadzi na stronie domzadom.pl. Ogoszenia z kont nieaktywowanych naley traktowa ze szczególn ostronoci. Przed jakkolwiek wymian naley poprosi drugiego uytkownika o wprowadzenie kodów do oferty (jeli nie wykona tego wczeniej). Oferty w peni aktywowane oznaczaj zdecydowanie wiksze bezpieczestwo wymiany i zapewniaj, e pod danym adresem mieszka wskazany uytkownik.


Czy moje dane s bezpieczne?

Tak, serwis domzadom.pl nie udziela nikomu informacji odnonie danych uytkowników. Dane w kadej chwili mog by zmieniane i usunite na prob uytkownika serwisu.


Czy mog w serwisie domzadom.pl zamieci ogoszenie wynajcia domu?

Nie. Serwis domzadom.pl polega na wymianie mieszka i domów. Wszystkie ogoszenia niezgodne z regulaminem bd natychmiastowo usunite.


Czy mog zaoferowa moje wynajmowane mieszkanie?

Tak. Moesz zaoferowa swoje mieszkanie, nawet jeli jest wynajmowane. Zapytaj si jednak wczeniej waciciela o zgod.


Na czym polega przyjcie w gocin?

Przyjcie w gocin oznacza zaproszenie wybranego uytkownika serwisu domzadom.pl do spdzenia okrelonego czasu w naszym domu, jednoczenie przebywajc w nim. Nastpnie moemy si umówi na pojechanie do niego w innym okrelonym czasie.


Czy mona wymieni si take samochodami?

Tak. Wielu uytkowników serwisu domzadom.pl proponuje take samochód do dyspozycji podczas wymiany wasnego domu. Szczegóy znajdziesz w opisie wybranej oferty.


Czy serwis domzadom.pl obejmuje swoim zasigiem tylko Polsk?

Tak. Stworzylimy stron z myl o wymianach krajowych. By moe w przyszoci stworzymy polskojzyczny serwis na pozostae kraje.


Mój dom i ssiedztwo jest bardzo przecitne. Czy kto do mnie przyjedzie?

Twoje okrelenie „przecitnoci” dla kogo innego moe okaza si wspania lokalizacj! Dla innych uytkowników serwisu Twoja miejscowo moe okaza si wymarzonym miejscem na urlop.


Czy musz zgodzi si na wymian, jeli dostan propozycj od innego uytkownika?

Nie. Serwis domzadom.pl daje pen niezaleno w podejmowaniu decyzji. Kady czonek decyduje o zgodzie na wymian i jej terminie.


Czy jeli chc gdzie wyjecha w najbliszych dniach lub tygodniach, to nie jest za póno na szukanie ofert?

Nie. Nigdy nie jest za póno na szukanie ofert, dopóki Ty i Twój potencjalny partner do wymiany jestecie elastyczni odnonie terminu wyjazdu. Pamitaj jednak o dobrym poznaniu poprzez email i telefon potencjalnego partnera do wymiany.


Jak mog skontaktowa si z potencjalnym partnerem do wymiany?

Po pierwsze zarejestruj si w serwisie domzadom.pl. Zajmie Ci to mniej ni 3 minuty. Jeli ju jeste zalogowany, znajd interesujce Ci ogoszenie i skorzystaj z formularza kontaktowego w celu wysania pytania. Moesz take poprosi o numer telefonu w celu przeprowadzenia rozmowy.


Znalazem ciekaw ofert. Jak zakoczy sfinalizowa wymian?

Po uzgodnieniu wszystkich szczegóów odnonie wymiany, obie strony musz wybra opcj ZAMIENIAM SI i j potwierdzi. Po opaceniu prowizji od wymiany zainteresowane strony otrzymaj do wypenienia umowy wymiany/gociny. Umowa musi by sporzdzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kadej ze stron. Omówienie wszystkich moliwych szczegóów pozwoli na uniknicie jakichkolwiek przykrych niespodzianek.


Otrzymaem duo wiadomoci z probami o wymian. Czy powinienem odpowiada na wszystkie?

Nawet jeli nie jeste zainteresowany dan ofert, odpisz chocia kilka sów. By moe zainteresuje Ci ta oferta w innym czasie. Pamitaj, e dana oferta musi by atrakcyjna przede wszystkim dla Ciebie. Nie lekcewa jednak innych zapyta o Twoj ofert.


Chciabym bardzo pojecha np. do Warszawy, jakie s moje szanse do znalezienia waciwego ogoszenia?

Bardzo waciwe jest jasne nakrelenie celu Twojej podróy. Po pierwsze musisz wyszuka ogoszenie – z mapy lub wyszukiwarki zaawansowanej. Szukasz w woj. mazowieckim, miasto Warszawa. Otrzymujesz list ogosze, przegldasz na mapie, które bd najbardziej korzystne dla Ciebie. Wybierasz kilka z nich, wysyasz email z zapytaniem do waciciela, piszc jednoczenie kilka sów o sobie i swoim domu. Z kilku ogosze na pewno kto bdzie zainteresowany Twoj ofert. Moe si take okaza, e np. potencjalny partner do wymiany zaproponuje Ci gocin.


Co powinienem zamieci w moim ogoszeniu?

Dobrym pomysem bdzi przegldnicie innych ofert i zobaczenie jak robi to inni. Dobra oferta bdzie charakteryzowa si dokadnym opisem domu i ssiedztwa w którym jest on pooony. Wane jest, aby napisa take na swój temat oraz swojej rodziny. Czym si zajmujecie i ilu czonków rodziny zamierza skorzysta z wymiany. Kolejn wan spraw jest okrelenie terminu wymiany oraz dodanie duej iloci zdj.


Czy mog doda ofert domu w którym aktualnie nie przebywam?

Tak, ale warunkiem penej aktywacji oferty jest wpisanie dwóch kodów weryfikacyjnych. Pierwszy otrzymasz sms’em na telefon komórkowy, a drugi zostanie wysany na adres Twojego domu. List z kodem zostanie wysany w cigu 7-14 dni od daty dodania ogoszenia. Naley go wprowadzi w cigu 30 dni od daty dodania ogoszenia. Jeli aktualnie nie przebywasz pod adresem domu, popro osob w nim przebywajc o przekazanie kodu weryfikacyjnego.


Czy mog zmieni adres mojego lokum w ogoszeniu?

Nie. Jedyn rzecz, której nie moesz zmieni w dodanym wczeniej ogoszeniu jest jej adres. Jeli omykowo podae zy adres, a kod weryfikacyjny zosta ju wysany, dodaj nastpne ogoszenie z poprawnym adresem. Ze wzgldów bezpieczestwa i weryfikacji adres w danym ogoszeniu nie moe nigdy zosta zmieniony.


Jak dugo widoczne bdzie moje ogoszenie?

Kade dodane ogoszenie jest widoczne w serwisie domzadom.pl bezterminowo. Moesz jednak swobodnie je modyfikowa lub usun w dowolnie wybranym terminie. W przypadku nie wpisania specjalnych kodów weryfikacyjnych w terminie 30 dni od daty dodania ogoszenia zostanie ono automatycznie usunite.


Czy moje nazwisko i adres bd widoczne w ogoszeniu?

Nie. Twoje dane osobowe nie bd widoczne w ogoszeniu. Bdzie widoczna tylko nazwa miejscowoci w której mieszkasz, ale nie bdzie to peny adres z ulic i numerem. Jeli znajdziesz partnera do wymiany i skorzystasz z opcji ZAMIENIAM SI, a partner j potwierdzi, wtedy dane osobowe zostan wysane do kadej z zainteresowanych stron.


Czy mój numer telefonu i adres email bdzie widoczny w ogoszeniu?

Nie. Podany przez Ciebie podczas rejestracji numer telefonu komórkowego i adres email nie bdzie widoczny w ogoszeniu. Kontakt z potencjalnym partnerem wymiany jest dostpny tylko dla zarejestrowanych uytkowników poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego i wysanie wiadomoci w obrbie poczty serwisu domzadom.pl. Podanie numeru telefonu jest wskazane po znalezieniu potencjalnego partnera do wymiany w celu szczegóowego omówienia wymiany. Pozostae dane s przesyane dopiero po wybraniu i zaakceptowaniu opcji ZAMIENIAM SI.


Czy moje ogoszenie wyganie po zakoczeniu patnego czonkostwa?

Nie. Twoje ogoszenie bdzie nadal aktywne. Jeli nie odnowisz czonkostwa bdziesz musia paci 24,99 z od kadej wymiany. Jeli odnowisz czonkostwo bdziesz mia nadal nielimitowan liczb darmowych wymian.


Czy mog zamieci kolejne ogoszenie?

Tak. Jeli posiadasz wicej ni jedno lokum, moesz bez problemu zamieci kolejne ogoszenie. Przejd do zakadki „dodaj ogoszenie” w Twoim profilu na stronie domzadom.pl i postpuj zgodnie z wytycznymi. Kada kolejna oferta bdzie przechodzia kolejn weryfikacj, sms-ow oraz listown.


Czy mog usun ogoszenie?

Tak. Jeli nie jeste zainteresowany wymian domu lub mieszkania moesz usun ogoszenie. Zaloguj si na stronie domzadom.pl i usu ogoszenie. Pamitaj jednak, e czasami warto trzyma ogoszenie nawet jeli w danym momencie nie jeste zainteresowany wymian. By moe kto zoy Ci ciekaw ofert i zmienisz zdanie. Posiadanie ogoszenia nie zobowizuje do adnego dziaania.


Czy mog zmodyfikowa swoje ogoszenie?

Tak. Po zalogowaniu w serwisie domzadom.pl moesz dowolnie zmieni opis lub zdjcia swojego ogoszenia. Jedyn rzecz, której nie moesz zmieni jest adres Twojego lokum.


Czy musz zamieci zdjcia w ogoszeniu?

Tak. Wymagamy zamieszczenia zdj do kadej oferty. Pamitaj, e jedno zdjcie zastpuje 1000 sów. Moesz zamieci zdjcia domu (w rodku i na zewntrz), zdjcia Twojej miejscowoci i okolicy oraz zdjcia Twoje i Twojej rodziny.


Jaki maksymalnie rozmiar zdjcia mog doczy do oferty?

Kade ze zdj nie moe zajmowa wicej ni 150 kB. Jeli Twoje zdjcia zajmuj wicej, edytuj je w programie graficznym (np. darmowy Irfan View) i zmniejsz jego rozmiar.


Dlaczego nie dostaem emaila weryfikacyjnego po rejestracji?

By moe Twój program pocztowy lub skrzynka pocztowa zakwalifikowaa nasz wiadomo jako spam. Sprawd folder spam i by moe tam znajdziesz nasz wiadomo. Jeli jednak jej nie ma, napisz do nas email z opisem sytuacji na adres: pytania@domzadom.pl.


Jakie s formy weryfikacji nowych uytkowników serwisu?

Po rejestracji w serwisie domzadom.pl dostaniemy email z linkiem aktywacyjnym. Po wejciu na link nasza rejestracja zostanie zakoczona. Jeli dodamy ogoszenie, najpierw dostaniemy specjalny kod sms, a w cigu 7-14 dni nastpny kod zostanie przesany listem na adres podany w ogoszeniu. Po wpisaniu obydwu kodów nasza oferta zostanie w peni aktywowana i bdzie widoczna bezterminowo.


Czy jeli nie wprowadz kodu/kodów weryfikacyjnych to moja oferta zostanie usunita?

Tak. Kod sms zostanie wysany tu po dodaniu przez Ciebie oferty, a kod listowny zostanie wysany na adres lokum w cigu 7-14 dni od daty dodania oferty. Nie wpisanie jednego lub dwóch kodów spowoduje usunicie oferty z serwisu w cigu 30 dni od daty jej dodania. Pamitaj o wprowadzeniu kodów tu po ich otrzymaniu. Im szybciej wprowadzisz kody, tym szybciej z Twojego ogoszenia zniknie informacja, e masz nieaktywowane konto. Dla pozostaych uytkowników bdziesz bardziej wiarygodny i by moe dostaniesz wicej zapyta o Twoj ofert.


Zgubiem kod sms i/lub list z kodem weryfikacyjnym?

Obydwa kody s wymagane, eby Twoja oferta bya w peni aktywowana. Jeli omykowo wykasowae lub wyrzucie kody, albo nie otrzymae kodów napisz email na adres: pytania@domzadom.pl. Kod sms zostaje wysany tu po dodaniu oferty, a kod listowny zostaje wysany w cigu 7-14 dni na adres podany w ogoszeniu.


Dlaczego musz czeka na kod przesyany poczt?

Kada nowa oferta przechodzi przez weryfikacj. Jedn czci weryfikacji jest wpisanie kodu przesanego listem na adres podany w ogoszeniu. List zostanie wysany w przecigu 7-14 dni od daty dodania oferty. Przez czas oczekiwania na list Twoje ogoszenie bdzie widoczne dla pozostaych uytkowników serwisu. Bd jednak mieli oni informacj, e nie wpisae specjalnego kodu i nie jeste jeszcze w peni wiarygodnym uytkownikiem. Pamitaj jednak, e musisz wpisa kod maksymalnie do 30 dni od daty dodania oferty. W przeciwnym razie oferta zostanie automatycznie usunita.


Jak mog zapaci za prowizj, czonkostwo lub wyrónione ogoszenie?

Wspópracujemy z serwisem www.platnosci.pl, który obsuguje nasze transakcje. Po kadej przeprowadzonej wymianie, nabyciu czonkostwa lub dodaniu wyrónionego ogoszenia zostaniesz przekierowany na specjalnie zabezpieczon stron www, na której bdziesz móg dokona zapaty. W tej chwili mona paci wykonujc przelew z jednego z nastpujcych kont bankowych: ING, Mbank, Inteligo, MultiBank, BzWBK, Pekao, PKO, BPH oraz Nordea. Mona paci take kartami kredytowymi: VISA, Mastercard oraz DinersClub . Jeli nie posiadasz konta w internecie lub karty kredytowej moesz zrobi zwyky przelew na konto wskazane na kocu transakcji.


Czy mog zapaci sms’em za wymian, czonkostwo lub wyrónione ogoszenie?

Nie. Serwis domzadom.pl nie akceptuje patnoci poprzez sms. Moesz zapaci na jeden z kilkunastu sposobów obsugiwanych przez serwis www.platnosci.pl.


Zapaciem prowizj od wymiany, ale drugi uytkownik jej nie zapaci. Czy dostan zwrot prowizji?

Tak. Na zapacenie prowizji jest 7 dni od daty zaakceptowania wymiany przez obydwie zainteresowane strony. Jeli drugi uytkownik nie zapaci prowizji w wyznaczonym terminie moemy ubiega si o zwrot prowizji. Naley wysa email z prob na adres pytania@domzadom.pl. Wymiana zostanie usunita z serwisu.


Kto sprzta dom po wymianie?

Czasami sprzta waciciel, czasami sprzta go. Wszystko zaley od tego co ustalisz z partnerem wymiany. Ogóln zasad jest zostawienie domu dokadnie w takim samym stanie, w jakim go zastalimy, i dbanie o niego w taki sposób w jaki chcielibymy, aby kto dbao o nasz dom.


Kto paci rachunki?

Przed wyjazdem zapa wszystkie zalege rachunki. Ustalcie warunki korzystania z telefonu domowego. W dobie, gdzie wszyscy maj telefony komórkowe, dobrym pomysem bdzie tymczasowe odczenie telefonu stacjonarnego, w celu uniknicia niejasnych sytuacji. Jeli bdc gociem w czyim domu zayczysz sobie jakie dodatkowe usugi, zapa za nie.


Co zrobi z rzeczami wartociowymi?

Bdzie rozsdnie nie pozostawia na wierzchu adnych drogich rzeczy, typu biuteria i inne wartociowe przedmioty. Nie pozostawiaj take rzeczy, które mog atwo si uszkodzi.


Co z ubezpieczeniem domu?

Najlepiej sprawd u swojego agenta ubezpieczeniowego, czy ubezpieczenie Twojego domu jest take wane, gdy przybywaj w nim inne osoby.


Co zrobi ze zwierztami?

Jeli nie zabierasz zwierzt ze sob (oczywicie po uzgodnieniu), zostaw wszelkie potrzebne informacje jak zadba o zwierzta zostawione w Twoim domu.


Mam wicej pyta, a nie mog znale odpowiedzi na tej stronie?

Jeli masz dodatkowe pytania napisz do nas na adres: pytania@domzadom.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptacjregulaminu.