powrót
logowanie    
  zapamitaj mnie    
Get Adobe Flash player

Zarejestruj si bezpatnie w serwisie domzadom.pl i znajd interesujce Ci miejsce.
Omów szczegóy z wacicielem domu i zamie si domem na okrelony czas!
Ju nigdy nie bdziesz musia paci za wakacyjny lub weekendowy pobyt w caej Polsce!


Odpoczynek na play, wdrówki po górach, zwiedzanie zabytkowego miasta? Uwielbiasz te rzeczy, ale niestety nie zawsze wyjedasz tak czsto jakby chcia... Dlaczego? Koszty pobytu w hotelu czy pensjonacie i drogie wyywienie „na miecie”?

Teraz moesz to zmieni.. Moesz zmieni swoje wyjazdy w co o czym nigdy nawet nie marzye? Teraz moesz poczu si jakby Twój dom zosta przeniesiony w atrakcyjne dla Ciebie miejsce. Jak to jest moliwe?Idea wymiany domów jest bardzo znana na caym wiecie. W zasadzie istniej jej róne odmiany. Jedn z nich, najbardziej popularn, jest po prostu udostpnienie swojego domu lub mieszkania, podczas naszego wyjazdu do domu lub mieszkania innej osoby. Drugim rodzajem jest przyjcie innej rodziny do siebie podczas naszego pobytu we wasnym domu. Potem w dogodnym dla nas terminie moemy pojecha do tej rodziny i pomieszka w ich mieszkaniu lub domu.

Wybrana opcja zaley tylko i wycznie od Ciebie.

Wszystkie wymiany prowadz do wspaniaych rezultatów:
- moesz lepiej pozna i poczu „lokalnie” wybrany region,
- czujesz si jak mieszkaniec, a nie jak turysta powracajcy do hotelu,
- poprzez wymian moesz zawrze wspaniae i dugie znajomoci oraz przyjanie,
- podczas Twojej nieobecnoci Twój dom jest pod opiek,
- masz wiksz swobod i elastyczno w zmianie daty wyjazdu,
- moesz przygotowywa posiki na wasn rk (dua oszczdno),
- praktycznie darmowy pobyt,
- masz wicej prywatnoci ni w hotelu lub pensjonacie.

Jak zrobi wymian? Od czego zacz?

Kada wymiana jest unikalna i inna. Wymiany s dokonywane na obustronnym zaufaniu i lojalnoci. Oczywicie zapewne kady z nas myli, e niesie to za sob pewne ryzyko. Kilka lat temu, gdy internet nie by jeszcze tak popularny, zakupy przez internet wydaway si czym bardzo ryzykownym. Chyba kady mia obawy. Niektórzy maj do dzisiaj, ale dla kilku milionów Polaków to ju codzienno. Zapewne za kilka lat bdziemy si umiecha z myl, e bylimy nieufni do takiej formy spdzania urlopu. Mamy tysic zastrzee? Co jeli gocie nie bd tak dba o mieszkanie, jak my dbamy? Co jeli nie bd dba o nasz sprzt rtv? Czy nic nam nie zepsuj?

Pamitaj, e ludzie którzy przyjad do Ciebie i wpuszcz Ci do swojego domu, maj takie same wtpliwoci. Poniszy tekst na pewno pozwoli Ci si pozby tych wtpliwoci.

Kim s uytkownicy serwisu domzadom.pl?

Reprezentuj praktycznie kad grup spoeczn. Zarówno jeli chodzi o rodzaj zatrudnienia oraz wiek. Wielu ma swoje rodziny i dzieci, cz cieszy si yciem na emeryturze. Dua grupa to mode maestwa na pocztku swojej kariery zawodowej i wspólnego ycia.

Obojtnie czy jeste modym dnym przygód niezalenym obywatelem, czy gow rodziny szukajc bezstresowych wakacji z dziemi, czy w kocu osob prowadzc interesy, serwis domzadom.pl pozwoli Ci na niesamowit oszczdno pienidzy.

Najpierw zarejestruj si bezpatnie w serwisie. Nastpnie dodaj ofert swojego domu. Zaznacz daty w których jeste w stanie wyjecha lub nie zaznaczaj adnych terminów, jeli jeste na tyle elastyczny, aby uzgodni spontaniczn wymian.

Jak skontaktowa si z wacicielem?

Kiedy w kocu znajdziesz interesujcy Ci dom lub mieszkanie skontaktuj si z wacicielem. Najlepiej wymieni kilka e-maili lub porozmawia przez telefon. W trakcie rozmowy bdziesz wiedzia z kim masz do czynienia i to na pewno pozwoli Ci podj waciw decyzj. Nastpnie wymiecie si swoimi zdjciami, zarówno tymi osobistymi, jak i domu. Jeli zamiana jest w stosunkowo niedalekim miejscu lub jeli j planujecie na póniejszy termin, a bdziecie w tym rejonie, moecie si nawet spotka osobicie i omówi szczegóy. Najbardziej rekomendujemy osobiste spotkania, gdy pozwalaj cakowicie pozby si jakichkolwiek wtpliwoci.

Nie miej obaw przy zadawaniu pyta, czy wypada jej zadawa, lub czy nie s krpujce? Masz prawo wiedzie dokadnie gdzie jedziesz i kto bdzie mieszka w Twoim domu. Pamitaj, e im wikszy bdzie kontakt z zainteresowan osob, tym wiksze prawdopodobiestwo udanej wymiany.

Przy kontakcie z zainteresowanym podaj kilka wanych informacji:
- opisz swoj rodzin, podaj imiona, napisz w jakim wieku jestecie i czym si zajmujecie,
- opisz swój dom i ssiedztwo w którym mieszkacie, ewentualnie udogodnienia które posiadacie w domu,
- napisz o atrakcjach w swoim regionie, zarówno turystycznych, jak i komercyjnych,
- okrel termin, który najbardziej Ci odpowiada,
- podaj pooenie Twojego domu, jak do niego dojecha, jaki najlepiej rodek komunikacji wybra, moesz np. umówi si, e wczeniej zakupisz bilety na lokalne rodki transportu,
- jeli w wymian wchodzi take moliwo korzystania z samochodu, opisz go podajc mark i rocznik, stan ogólny samochodu i „kruczki” do poruszania si nim,
- przedstaw skrócon list sprztu RTV i AGD, które s w domu i których gocie bd mogli uywa,
- napisz o innych rzeczach, które chciaby aby gocie dopilnowali, np. nakarmienie zwierzt domowych czy podlanie rolin,
- napisz czy akceptujesz palenie papierosów w domu, jakichkolwiek innych goci itp.

Popro równie o powysze informacje. Pozwoli to unikn nieporozumie.

Jeli uzgodnie wszystkie szczegóy, zadzwo ponownie i potwierd wymian. Jeszcze raz wyjanij wszystko czego nie rozumiesz. Podaj gociom telefon do Twoich ssiadów, którzy podczas Twojej nieobecnoci bd suy pomoc gociom. Wybierz take opcj zamiany w serwisie ZAMIENIAM SI, pozwoli ona Wam na wystawienie komentarza innej osobie, oraz otrzymanie takiego komentarza – i pozostanie bardziej wiarygodnym czonkiem serwisu domzadom.pl.

Pamitaj, e bardzo wan rzecz do zrealizowania wymiany jest wydrukowanie dokumentu wymiany (zawiera m.in. dat wymiany, imiona i nazwiska, nr pesel, adresy, rzeczy które wchodz w skad wymiany) i wydrukowanie go oraz wypenienie go przez obydwie strony. Nie zalecamy dokonania wymiany bez podpisania tego dokumentu. Wylij do zainteresowanej osoby i popro o odesanie jednego egzemplarza z powrotem.

Pamitaj, e nie wypenienie dokumentu wymiany jest nie wskazane i ryzykowne. Dokument wymiany otrzymasz po opaceniu prowizji za wymian. Korzystanie z serwisu domzadom.pl jest dziecinie proste. Zasady wymiany s proste i przejrzyste. Przechodzc do nastpnego etapu realizacji wymiany, dostajesz wszystkie wytyczne do realizacji. Wymiana bdzie prawdopodobnie idealna, jeli bdziesz postpowa zgodnie z naszym planem i zrobisz wszystko co sugerujemy aby zrobi. Pozwoli to na ominicie bdów i uniknicie rozczarowania przy wymianie.

W razie jakichkolwiek pyta zespó serwisu domzadom.pl suy pomoc. Sprawd dzia Pytania i odpowiedzi lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptacjregulaminu.